Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis działania

POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY i SZTUKI (Działanie 2)

Card image
 
Card image
 
Card image
 
Card image

 

CEL DZIAŁANIA

 

Celem działania jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów:

 • przedsiębiorczości kulturalnej
 • rozwoju publiczności
 • wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych

 

 

OBSZARY OBJĘTE DZIAŁANIEM

 

 • Muzyka i sztuki performatywne;
 • Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe)
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Przemysły kultury
 • Przemysły  kreatywne
 • Literatura i krytyka sztuki
 • Edukacja kulturalna
 • Edukacja artystyczna

 

TYPY WNIOSKODAWCÓW
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

PARTNERSTWO

 

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

TYPY PARTNERÓW

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Każdy podmiot, zarówno publiczny jak i prywatny, komercyjny lub niekomercyjny i pozarządowa organizacja, ustanowiona jako osoba prawna w Państwie Darczyńcy, których głównym przedmiotem działalności jest działalność w sektorze kultury i w branżach kreatywnych, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu Kreatywna Europa.

Partnerzy z Polski:

 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacji pozarządowe aktywne na polu kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy z sektora przemysłu kultury i branż kreatywnych
BUDŻET

 

Całkowity budżet: 12.3 mln euro

Wysokość dofinasowania: 0,1 – 0,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych 

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Przedsiębiorczość kulturalna - współpraca między sektorem kultury a branżami kreatywnymi oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wsparcie będzie przyznawane projektom o charakterze edukacyjnym, analitycznymi i sieciowym, wzmacniającym kompetencje pracowników w dziedzinie zarządzania instytucjami kultury.
 2. Rozwój publiczności - zwiększenie kompetencji kulturalnej publiczności, poprzez dotarcie do grup, które rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Finansowanie uzyskają projekty wykorzystujące  nowe lub innowacyjne metody i narzędzia w kontaktach z publicznością i ukierunkowane na osiąganie wyższego poziomu edukacji kulturalnej.
 3. Włączanie mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych – aktywna promocja integracji mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych. Premiowane będą działania zachęcające przedstawicieli mniejszości do uczestnictwa  w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz organizacja seminariów i szkoleń dotyczących tematów związanych z mniejszościami etnicznymi, narodowymi i religijnymi.

 

UWAGA:

Z Działania wyłączone są:

 • produkcja filmowa i gier komputerowych wraz z ich wprowadzaniem na rynek;
 • wspieranie prasy i wydawnictw (niezależnie od tego czy są publikowane w formie papierowej czy elektronicznej);

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego