Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec
Wnioskodawców w ramach:

 Programu Kultura współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

oraz

Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [1]

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), pełniący funkcję Operatora Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (MF EOG 2014-2021), mający swoją siedzibę pod adresem: Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji Programu Kultura współfinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach MF EOG 2014-2021  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 ( NMF 2014-2021) [2], w szczególności w celu ubiegania się o dofinansowanie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu Kultura w ramach MF EOG 2014-2020 oraz FWD MF EOG 2014-2020 i NMF 2014-2021 [3]. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań przez Operatora Programu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO (art. 6 ust. 1 litera  c RODO), w związku z:

- umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii
w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021;

- umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [4].

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

 • podmioty,  zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu Kultura
  w ramach MF EOG 2014-2020 oraz FWD MF EOG 2014-2020 i NMF 2014-2021 (w tym m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwo Finansów)
 • państwa Darczyńcy i podmioty wykonujące zadania po stronie tych Państw (przede wszystkim: Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli znajdującego się w strukturze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG założonego przez Stały Komitet Państw EFTA).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Kultura w ramach EOG 2014-2020 z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków,
  o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MKiDN jest możliwy:

 • pod adresem: Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
 • pod adresem poczty elektronicznej: mweglewski[at]kultura[dot]gov[dot]pl;

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

[1] Jeśli dotyczy.

[2] Jeśli dotyczy.

[3] Jeśli dotyczy.

[4] Jeśli dotyczy.

 

 

tel.: (22) 692 54 10
fax: (22) 692 54 40