Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Fundusze EOG w Polsce

Card image
Card image
Card image
Card image

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w dniu 20 grudnia 2017 r. Otrzymując pulę 809,3 mln euro, Polska – podobnie jak w poprzednich latach - jest największym beneficjentem funduszy norweskich i EOG.

 

PROGRAMY WDRAŻANE W POLSCE

 

W ramach III edycji Funduszy EOG i norweskich w Polsce wdrażanych jest 13 Programów, tj.:

 1. Innowacyjność
 2. Rozwój lokalny
 3. Nauka
 4. Edukacja
 5. Środowisko
 6. Kultura
 7. Zdrowie
 8. Sprawiedliwość
 9. Sprawy wewnętrze
 10. Fundusz Współpracy Dwustronnej
 11. Pomoc Techniczna
 12. Fundusz na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego
 13. Work life balance

 

Budżet Programów na lata 2014-2021

Koordynacją wdrażania funduszy norweskich i EOG zajmuje się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, tzw. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Programy w większości będą wdrażane przez polskie instytucje, tzw. Operatorów Programów – za wyjątkiem Funduszu na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego i programu Work life balance.  

Wsparcie dla sektora kultury realizowane będzie dzięki Programowi Kulturaktórego Operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU

 

Operatorem Programu Kultura jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiodącą rolę w zakresie obsługi środków z funduszy norweskich i EOG w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełni Departament Funduszy i Spraw Europjeksich odpowiedzialny za wdrażanie i monitorowanie Programu Kultura. Za obsługę finansową Programu odpowiedzialny jest Departament Finansowy.

Ponadto w ramach polskich instytucji zajmujących się wdrażaniem Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021) :

Krajowy Punkt Kontaktowy

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG.

Krajowy Punkt Kontaktowy jest odpowiedzialny za wdrażanie programów zgodnie z ramami prawnymi Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021, monitoruje też postępy w realizacji i ich jakość. Pełni rolę punktu kontaktowego oraz zajmuję się promocją Funduszy norweskich i EOG w Polsce.

Instytucja Certyfikująca

Funkcję Instytucji Certyfikującej pełni Wydział Monitorowania w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy). W przypadku gdy Krajowy Punkt Kontaktowy przyjmie rolę Operatora Programu dla jednego lub więcej programów, wtedy Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pełni funkcję Instytucji Certyfikującej.

Instytucja Certyfikująca jest odpowiedzialna, m.in. za przedkładanie do Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF) okresowych i rocznych raportów dla programów oraz informacji o zaplanowanych płatnościach. Prowadzi także rachunek bankowy przeznaczony dla Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz czuwa nad przepływem środków dla Operatorów Programów.

Instytucja Audytu

Funkcję Instytucji Audytu pełni Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów. Departament Audytu Środków Publicznych  jest oddzielną jednostką organizacyjną w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Instytucja Audytu jest odpowiedzialna, m.in. za przeprowadzenie audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli na poziomie Państwa-Beneficjenta w zakresie wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Roczny raport z przeprowadzanych kontroli Instytucja Audytu przedkłada do Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF).

Instytucja Audytu jest organizacyjnie niezależna od Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Certyfikującej.

Instytucja ds. Nieprawidłowości

Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Certyfikująca) jest odpowiedzialny za przygotowywanie i przedkładanie raportów o nieprawidłowościach. 

Nieprawidłowości oraz wszelkie środki podejmowane przez właściwe władze krajowe w celu zapobiegania sytuacjom nadużyć i korupcji są zgłaszane przez Instytucje ds. Nieprawidłowości do Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG (KMF). Wszystkie nieprawidłowości oraz związane z nimi dochodzenia Operatorzy Programów zgłaszają Instytucji ds. Nieprawidłowości, z którą ściśle współpracują, aby zapewnić szybkie, dokładne i pełne raportowanie nieprawidłowości do KMF.

 

tel.: (22) 692 54 10
fax: (22) 692 54 40