Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Deklaracja dostępności

Departament Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Program Kultura III edycja funduszy EOG .

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-12-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-22.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mazurkiewicz-Suchecka, msuchecka[at]kultura[dot]gov[dot]pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 69 25 506 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma swoją siedzibę w Pałacu Potockich

przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17

Parking

 • Skorzystanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej czy tłumacza języka migowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Krakowskie Przedmieście i od ulicy Focha.
 • Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Krakowskie Przemieście vis a vis Pałacu Prezydenckiego.
 • Za bramami Ministerstwa znajduje się dziedziniec główny, który prowadzi do głównego wejścia do gmachu.
 • Istnieje możliwość ominięcia schodów do wejścia głównego z wykorzystaniem rampy dla wózków inwalidzkich.

Winda

 • W budynku nie ma windy.

Pomieszczenia

 • Recepcja znajduje się w holu głównego budynku, w holu znajdują się tablice informacyjne.
 • Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko parter.

Łazienka

 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku ministerstwa nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego